Beskrivning

Cruzcampo – Det mycket populära Andalusiska ölet som började tillverkas i Sevilla redan 1904.

Ljus öl, 4,8 %